edisi : Jumat, (01/05/20) ==============CATATAN PINGGIR REDAKSI transmetro.id =

oleh -108 views

Manuk,”

Kumaha ari manuk dina kurung ? aya anu mikaresep kana sora, aya oge kana warna bulu.

Terus, kumaha sangkan sora jeung buluna supaya hade ?
Sjgana parabna kudu diperhatikeun tur kudu sehat, imahna atawa kurungna oge kudu pikabetaheun.
Pasti eta manuk bakal nyugemakeun dununganna. Moal salah.

Carita tadi, henteu jauh jeung manusa. Ceuk basa Indonesiana mah ” serupa tapi tidak sama ”

Contona, lamun hayang maksimal dina etos gawe, nyaeta kudu ngaji diri, naha dina parab jeung kurungna geus cukup ? Sabalikna mun acan, ulah pati nyalahkeun sabab urangna keneh can merenah.

Kitu oge, perkara lain. Ulah gampangan nyalahkeun mun can asak kana kasalahanna, ulah cek beja ti batur, bisi hanjakal di ahir. Hanjakal mah tara ti heula.

Sigana urang, kudu diajar kana filosofi “manuk”.
Hade parab, hade kurung mun dilepaskeun hiberna jauh ka awang awang.

Pek lenyepan, kudu kumaha pi aluseuna. Sabab pada ngarti tata titi, prilaku jeung tabiat mah teu kudu piomongeun batur. ***

Cag,..lanan.

block ID 8589 : transmetro.id

Tentang Penulis: transmetro.id

Jendela Informasi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *