===============CATATAN PINGGIR REDAKSI transmetro.id =============== edisi : Senin (25/05/20)

oleh -128 views

Caption Ilustrasi

✍🗣 Ki Sanak

NGAGRUNTENG di tepas Imah, kamari maleman lebaran teu karasa sapeuting jeput.
Dulur ti lembur, baraya ti kota plek tumplek pada datang.

Ngatik Imah anu sakieu gedena, weleh teu cukup. Maklum anak incu hayang pada milu sagala, pajarkeun teh hayang ningali balong loba laukna, ngemplok hejo sawah jeung raeng sora manuk. Teu ngabibisani ka eta budak, sabab poean lebaran sok meunang pamerean duit ti dulur dulurna.

Sataun sakali ieu Imah lir ibarat tempat panujuan Ki sanak anu ti kidul ti wetan, ti kulon jeung ti kaler. Nandakeun, ieu Imah lain ngan saukur tempat pangcicingan tapi ngiket hiji turunan anak, incu, bao, jangkawareng jst supaya inget yen ieu Imah boga silsilah turunan anu kudu dibeungkeut.

BALIK deui kana guntrengan di tepas Imah, ki sanak teu weleh ngagambarkeun kaayaan hirup di kota, anu kiwari teu jauh susahna jeung di lembur. Di ibaratkeun, “hidup segan, mati tak mau”. Cenah, sagala tingkah jeung kaperluan teh istuning kudu cicing di Imah. Asal daek cicing wae, duit jeung kadaharan mah dikirim. Ulah gawe, keun di gaji anu penting, cicing di Imah.

Ki sanak ngabejakeun, yen lebaran taun ieu teu pati sugema sabab sapanjang jalan di tanyakeun asal muasal padumukan, ieu lambe geus asa dower ngajelaskeun : rek ka lembur nempo indung nu ngakandung, bapa anu ngayuga. Dug, nepi ka Lembur ki sanak masih keneh di tanya, pajarkeun mawa panyakit teu ti kota.
R
GUNTRENGAN sihoreng teh teu cukup sapeuting mah, kuring rek ngintip caritaan sejena ti urang kota, kitu deui kuring rek ngadangu kumaha caritaan ti urang lembur, sabura bari wae sugan aya wanoja di ieu lembur pikeun dijadikeun bebene hate. Ah aya aya wae.***

Cag,..lanan.

Yudhiestira

block ID 8589 : transmetro.id

Tentang Penulis: transmetro.id

Jendela Informasi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *