===============CATATAN PINGGIR REDAKSI transmetro.id ===============

oleh -101 views

edisi : Selasa (26/5)
✍🗣 Ki Sanak (2)

GUNTRENGAN di tepas Imah, poen lebaran kamari, aya lalawuhna goreng pisang, kulub sampeu meunang ngarabut pipireun imah, cai kopi pait oge dina batok kalapa.

Pon kitu deui, daharna teh ngan saukur goreng lauk, eta oge aya goreng hayam meunang meuncit ti pipir Imah, sambel goang alias rendos cengek, kulub kentang panambahna.

Takbir jeung sora dulag hawar hawar ti langgar sebrangeun lembur marengan guntrengan di tepas Imah.

Panonna mencrong siga anu aneh, kulit tarangna katarik ka luhur nandakeun hiji patanyaan can kedal, sebut wae Mang Parma (samaran) asli pituin ti wewengkon lembur, tara incah palilahan kurung batok, hirup hurip di pilemburan.

Pangawakanna oge jauh tina mantes, kulit hideung loba papanasan mun teu di sawah pasti dikebon. Kitu jeung kitu wae Mang Parma sapopoena.
Brak, mang Parma ngaluarkeun bako “cap Nona” bangun nikmat, pikeun Mang Parma Lebara hiji poe negrakeun kabungah, mangsa pikeun sosonoan jeung ki sanak anu laer panggih.

” di lembur mah, teu pati pangaruh ” ceuk Mang Parma ngabuka caritaan nyontokeun gambaran loba pare, pon kitu deui peuteuy, jengkol, sampeu, atawa bubuahan sagala aya. ” Rek naon deu,i cicing di Imah oge cukup ” Mang Parma sumanget.

Teu pati butuh baju alus atawa calana necis, sabab cukup sarung jeung kopeah.
Teu pati butuh, kadaharan anu mahal. Sabab cukup kulub sampeu atawa galendo.

Teu pati butuh kandaraan, sabab masih keneh bisa leumpang mapay galengan.

Teu pati butuh Imah di real estet, apartment, vila. Sabab masih keneh betah cicing di Imah anu bisa tiis ceuli herang mata.

Bisa nenjo ngeplak pasawahan, recet sora sasatoan.
Teu pati butuh loba duit.

Sabab teu ngarti pikeun nyimpena dimana. Cukup bisa dahar, udud, ibadah anu tenang.

Mang Parma, ngedalkeun eusi hate bangun anu sumanget. Sigana teh hayang di dangukeun ku Ki sanak atu ti kota.

Gambaran sederhana Mang Parma, leuwih eusi pikeun diri. Daripada pinter tapi kabalinger.

Dua manusa anu beda kultur budaya, (kota jeung lembur) bisa babarengan ngahiji, ngaheuyeuk heuyeuk, mikanyaah kultur budaya henteu silih sered rek mareuman.

Nepi ka poean balik, kuring weleh teu meunang wanoja pikeun bebene hate. Ah aya aya wae.****

Cag,…lanan.

block ID 8589 : transmetro.id

Tentang Penulis: transmetro.id

Jendela Informasi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *